Dịch vụ văn phòng đại diện

Để thành lập và duy trì một văn phòng đại diện hoạt động hiệu quả, lâu dài đòi hỏi đầy đủ nhân sự ở tất cả các bộ phận như: kế toán, nhân sự, IT, marketing, và quản trị. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn hẹp, nhiều văn phòng đại diện lại không thể có đủ nhân sự cho tất cả các công việc như đã nêu. Do vậy, bộ phận quản trị thường xuyên phải đảm nhiệm luôn những công việc khác, và thường mất nhiều thời gian. Trong khi hoạt động của một văn phòng đại diện lại được đánh giá thông qua kết quả xúc tiến các hoạt động kinh doanh, thiết lập được các mối liên kết, quan hệ với các đối tác, khách hàng, và cả chính quyền địa phương. Do vậy, công tác quản trị tuy rất cần thiết, nhưng lại chiếm quá nhiều thời gian của bộ phận lãnh đạo văn phòng đại diện, từ đó gây nhiều ảnh hưởng tới kết quả hoạt động chung của cả văn phòng đại diện.
 
Kiểm toán Việt Úc có thể giúp lãnh đạo các văn phòng đại diện vượt qua các nỗi lo về những vấn đề quản trị và tập trung vào hoàn thành mục tiêu, kế hoạch của văn phòng đại diện thông qua việc cung cấp dịch vụ thuê ngoài tất cả các bộ phận như: kế toán, tiền lương, thuế, IT, marketing… Từ đó, kết quả hoạt động của văn phòng đại diện sẽ được cải thiện đáng kể.
 
Những dịch vụ mà kiểm toán Việt Úc cung cấp cho các văn phòng đại diện bao gồm:
- Dịch Vụ Giấy Phép Văn Phòng Đại Diện:
          + Thành lập VPĐD.  
          + Điều chỉnh Giấy phép. 
          + Đóng cửa VPĐD.
- Dịch Vụ Lao Động cho VPĐD:
          + Giấy phép lao động cho người nước ngoài.
          + Đăng ký lao động, báo cáo tăng giảm lao động.
          + Cập nhật và hỗ trợ thông tin pháp luật liên quan đến lao động và tiền lương tại Việt Nam.
- Dịch vụ Tiền lương và Bảo Hiểm cho VPĐD:
          + Tính lương cho nhân viên VPĐD.
          + Chi hộ lương cho nhân viên VPĐD.
          + Thực hiện thủ tục về BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên VPĐD.
          + Tư vấn xây dựng thang bảng lương.
- Dịch vụ Khai báo thuế:
          + Đăng ký MST TNCN cho người lao động.
          + Khai thuế TNCN định kỳ tháng/quý.
          + Quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
          + Tư vấn và thực hiện thủ tục xin hoàn thuế TNCN.
          + Quyết toán thuế đóng cửa VPĐD.
- Dịch vụ thuế Nhà Thầu nước ngoài:
          + Đăng ký MST.
          + Tư vấn thuế Nhà thầu.
          + Khai thuế và quyết toán thuế Nhà thầu.
- Dịch vụ báo cáo hoạt động hàng năm của VPĐD.
- Dịch vụ khác:
          + Cung cấp nhân viên tạm thời cho VPĐD.
          + Đào tạo nhân viên cho VPĐD.
          + Hỗ trợ mặt bằng trong thời gian xúc tiến xin giấy phép.
          + Tư vấn các vấn đề có liên quan đến VPĐD khác.

Văn phòng

Công ty Kiểm Toán Việt Úc là tổ chức kiểm toán độc lập được cấp giấy phép và thành lập tại nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam


Văn bản pháp luật

Hồ sơ công ty

Chi tiết các thay đổi trong TT 200

Bản tin pháp luật tháng 11-2016

Xem thêm