Dịch vụ kế toán

Trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh như hiện nay đòi hỏi hệ thống kế toán của một công ty không chỉ đơn thuần là ghi nhận lại những giao dịch kinh doanh xảy ra hàng ngày, vì thông qua hệ thống kế toán hoàn hảo ban lãnh đạo công ty sẽ dễ dàng thấu hiểu tường tận hoạt động của công ty, và những hoạt động nào ảnh hưởng thế nào tới mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Dù là công ty, doanh nghiệp thuộc loại hình nào đi nữa, một hệ thống kế toán chính xác, đầy đủ, phản ảnh kịp thời mọi thay đổi trong cơ cấu hoạt động của công ty là một điều kiện tiên quyết để dẫn tới thành công.
 
Công ty kiểm toán Việt Úc (VAAL) có thể hỗ trợ cho quý Doanh nghiệp chuẩn hoá và đảm bảo sai sót ở mức thấp nhất trong hệ thống kế toán của quý Doanh Nghiệp, giúp ban lãnh đạo có thể điều hành hoạt động công ty theo đúng hướng và mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Những dịch vụ kế toán mà kiểm toán Việt Úc (VAAL) cung cấp cho các công ty, doanh nghiệp bao gồm:
- Ghi sổ kế toán.
- Kế toán tổng hợp.
- Thiết lập hệ thống kế toán hoàn chỉnh.
- Thiết lập hệ thống kế toán theo chuẩn mực IFRS, VAS.
- Chuẩn bị và soát xét các báo cáo tài chính.
- Soát xét, tối ưu hoá hệ thống kế toán của công ty, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống kế toán sẵn có của doanh nghiệp.

Văn phòng

Công ty Kiểm Toán Việt Úc là tổ chức kiểm toán độc lập được cấp giấy phép và thành lập tại nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam


Văn bản pháp luật

Hồ sơ công ty

Chi tiết các thay đổi trong TT 200

Bản tin pháp luật tháng 11-2016

Xem thêm