Dịch vụ tư vấn thuế

Để hoàn thiện hồ sơ thuế theo hướng thuận lợi cho doanh nghiệp không phải là đơn giản, vì thuế là một trong những vấn để phức tạp và rủi ro nhất cho tất cả doanh nghiệp. Công ty Kiểm toán Việt Úc (VAAL) có thể giúp Quý doanh nghiệp trong việc việc nhận định, kiểm soát và phòng ngừa các rủi ro về thuế qua các dịch vụ sau:
 
- Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.
- Quản lý rủi ro về thuế, cơ cấu kinh doanh có hiệu qủa cho mục đích tính thuế.
    + Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa các rủi ro về thuế. Giúp doanh nghiệp giảm thiểu những tổn thất, mất mát, những ảnh hưởng bất lợi do các rủi ro về thuế gây ra.
- Soát xét tờ khai thuế cho doanh nghiệp, tính và lập tờ khai thuế cho doanh nghiệp.
    + Giúp doanh nghiệp kiểm tra và soát xét các tờ khai thuế doanh nghiệp đã thực hiện.
    + Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tờ khai thuế.
- Lập hồ sơ giải trình và xin hoàn thuế. Xin ưu đãi thuế.
    + Tư vấn và hỗ trợ, thực hiện hồ sơ giải trình và xin hoàn thuế cho doanh nghiệp.
    + Tư vấn và thực hiện các thủ tục xin ưu đãi thuế cho doanh nghiệp.
- Đại diện khách hàng làm việc và giải trình với cơ quan thuế.
- Đưa ra ý kiến về ảnh hưởng chi phí thuế trong việc xử lý kế toán.
- Tư vấn cho doanh nghiệp trong việc xử lý các chi phí liên quan tới thuế trong quá trình kế toán của doanh nghiệp.

Văn phòng

Công ty Kiểm Toán Việt Úc là tổ chức kiểm toán độc lập được cấp giấy phép và thành lập tại nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam


Văn bản pháp luật

Hồ sơ công ty

Chi tiết các thay đổi trong TT 200

Bản tin pháp luật tháng 11-2016

Xem thêm