Dịch vụ đào tạo và tuyển dụng nhân sự

- Tuyển dụng và quản lý nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực là nhân tố chính quyết định thành công của mọi doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng ở các vị trí đặc thù đòi hỏi kiến thức và chuyên môn cao như kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế, thẩm định giá. Hiểu được nhu cầu tối quan trọng đó, chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực trở thành một cầu nối tin cậy giữa các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và nguồn nhân lực chất lượng cao trên thị trường.

- Bồi dưỡng, cập nhập kiến thức chuyên ngành và hội thảo
Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành kế toán – kiểm toán – tư vấn thuế theo yêu cầu của khách hàng, doanh nghiệp có nguyện vọng muốn nâng cao, bổ sung kiến thức cho nhân viên công ty ở các phòng ban. Nội dung các buổi hội thảo, bồi dưỡng kiến thức luôn được cập nhật thường xuyên để có thể bắt kịp với các chính sách, quy định mới về kế toán – kiểm toán – thuế của Chính phủ và các bộ liên quan.

Văn phòng

Công ty Kiểm Toán Việt Úc là tổ chức kiểm toán độc lập được cấp giấy phép và thành lập tại nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam


Văn bản pháp luật

Hồ sơ công ty

Chi tiết các thay đổi trong TT 200

Bản tin pháp luật tháng 11-2016

Xem thêm