Bản tin pháp luật tháng 11-2016

Tải file đính kèm Tại đây

Các điểm chú ý cho bản tin Pháp luật tháng 11:
+ Quyết định 60/2015/QĐ-TTg Quy định về thu tiền lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.
+ Thông tư 139/2015/TT-BQP ban hành ngày 16/12/2015 hướng dẫn Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp trong Bộ Quốc phòng.
+ Thông tư 193/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế giá trị gia tăng (GTGT).
+ Công văn 5460/TCT-KK hướng dẫn tiếp nhận mẫu 06/GTGT đối với doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) mới thành lập trong năm.
+ Công văn 18832/BTC-TCT sửa đổi Công văn 10492/BTC-TCT và Công văn 13822/BTC-TCT về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.
+ Công văn 5456/TCT-CS giải đáp vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh hóa đơn đã lập.
+ Công văn 18195/BTC-TCHQ ban hành ngày 08/12/2015 hướng dẫn xử lý vướng mắc Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan.
+ Thông tư 201/2015/TT-BTC ban hành ngày 20/12/2015 quy định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2015 – 2018 bắt đầu có hiệu lực thi hành.
+ Thông tư 195/2015/TT-BTC ban hành ngày 24/11/2015 hướng dẫn Nghị định 108/2015/NĐ-CP về hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi.

 

Tin liên quan

Văn phòng

Công ty Kiểm Toán Việt Úc là tổ chức kiểm toán độc lập được cấp giấy phép và thành lập tại nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam


Văn bản pháp luật

Hồ sơ công ty

Chi tiết các thay đổi trong TT 200

Bản tin pháp luật tháng 11-2016

Xem thêm