Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp

Hiểu được nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp muốn thành lập văn phòng đại diện hoặc chi nhánh ở Việt Nam, đồng thời muốn được chia sẻ những khó khăn của các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện, hoàn tất thủ tục, hồ sơ xin thành lập các văn phòng đại diện, kiểm toán Việt Úc (VAAL) đồng thời cũng hỗ trợ dịch vụ xin giấy phép để thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, hay xây dựng nhà máy, xí nghiệp tại Việt Nam.  

Khi sử dụng dịch vụ xin giấy phép của kiểm toán Việt Úc (VAAL), các doanh nghiệp có thể tập trung vào thực hiện các chiến lược, mục tiêu kinh doanh mà không phải gặp trở ngại, khó khăn từ những thủ tục, giấy tờ theo các quy định hiện hành.

 
- Tư vấn doanh nghiệp.
Đưa ra các giải pháp tái cấu trúc, hoàn thiện doanh nghiệp, tư vấn chiến lược giúp quá trình đưa ra quyết định của lãnh đạo doanh nghiệp trở nên dễ dàng và chính xác hơn.
- Soát xét toàn diện hoạt động Doanh nghiệp, tư vấn Tái cơ cấu tài chính Doanh nghiệp.
- Tư vấn mua bán, tách, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp.
Tư vấn doanh nghiệp trong hoạt động quản lý tài chính theo hướng an toàn và hiệu quả.
Cung cấp các giải pháp phù hợp, mang lại hiệu quả cao, nghiệp vụ tư vấn tái cơ cấu tài chính bao gồm: 
  + Phân tích và đánh giá tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp. 
  + Xây dựng kế hoạch tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp(Bao gồm: xây dựng cơ cấu vốn dài hạn, tối ưu và lộ trình tăng vốn cho DN, bán bớt tài sản trong các lĩnh vực kinh doanh không hiệu quả, không có thế mạnh, sát nhập hợp nhất với các doanh nghiệp khác để tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động).
  + Thực hiện hoạt động tái cấu trúc đầu tư tài chính.  
- Dịch vụ cấp phép kinh doanh, đầu tư và dịch vụ hỗ trợ khác sau khi xin giấy phép:
Tư vấn, thực hiện thủ tục và hồ sơ giúp doanh nghiệp xin cấp giấy phép kinh doanh, giấy phép đầu tư, đăng ký điều chỉnh giấy phép.
- Dịch vụ cấp giấy phép của chúng tôi bao gồm:
 + Thành lập công ty.
 + Đăng ký văn phòng đại diện; Đăng ký thành lập chi nhánh.
 + Xin giấp phép làm việc và tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.
 + Dịch vụ hỗ trợ khác sau khi xin giấy phép.

Văn phòng

Công ty Kiểm Toán Việt Úc là tổ chức kiểm toán độc lập được cấp giấy phép và thành lập tại nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam


Văn bản pháp luật

Hồ sơ công ty

Chi tiết các thay đổi trong TT 200

Bản tin pháp luật tháng 11-2016

Xem thêm