Tin tức

Lớp tập huấn chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế

Công ty kiểm toán Việt Úc vinh dự được bộ tài chính mời tham dự lớp tập huấn IFRS vào ngày 17 tháng 10 năm 2016.

Lớp tập huấn thông tư 200 và 202

Công ty Kiểm toán Việt Úc (VAAL) kết hợp TVT ProTrain đã tổ chức thành công lớp tập huấn Thông tư 200 và 202.

Chương Trình Tập Huấn Thanh Toán và Quyết Toán Vốn Đầu Tư Xây Dựng

Vào ngày 22/06/2016, Công ty Kiểm Toán Việt Úc đã tổ chức thành công chương trình tập huấn thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng.

Chương trình từ thiện "Thắp sáng lửa yêu thương lần VI"

Chương trình được thực hiện hằng năm nhằm mục đích gây quỹ Bác ái xã hội.

Văn phòng

Công ty Kiểm Toán Việt Úc là tổ chức kiểm toán độc lập được cấp giấy phép và thành lập tại nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam


Văn bản pháp luật

Hồ sơ công ty

Chi tiết các thay đổi trong TT 200

Bản tin pháp luật tháng 11-2016

Xem thêm